Odměny na Marplive

Filtrovat podle: 
Typ provizeDetail provizeCharakteristika odměnyOd (Kč)Do (Kč)
Za ohodnocení prezentace firmy1. Za každou prezentaci, kterou ohodnotíte, Vám bude připsána odměna, která se vám zobrazí ihned po ohodnocení prezentace firmy, a poté i na vašem účtu.
2. V případě, že přejdete z prezentace firmy rovnou na obchodníkův web, bude vám také připsána odměna za přechod na www stránky.
3. Jedná se o provizi z veškerých reklam na Hlavní stránce.
4. Uživatel, který ohodnotí reklamu dostává provizi.
5. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.
Záleží na typu reklamy.
Například za 10x ohodnocení videa v délce 1 minuty.
93,40Neomezeně
Za vložení příspěvku na My Story1. Pokaždé, když vložíte příspěvek na stránku My Story a udáte polohu, kde se momentálně nacházíte, přičemž tato poloha bude shodná i s adresou firmy, která je registrovaná v aplikaci MarpLive, bude vám připsána finanční odměna od obchodníka.
2. Firmu vždy musíte při vkládání příspěvku označit.
Vložení 10-ti příspěvků.2,993.90
Za návštěvu www stránek obchodníka ze stránky Easy1. Nejen ze stránky Easy – pokud odkudkoliv navštívíte www stránky jakéhokoliv obchodníka, který je registrován v aplikaci MarpLive, bude vám vždy připsána finanční odměna.
2. Jedná se o provizi z veškerých dostupných míst, kde se uživatel Marplive může dostat na www stránky různých firem. Ať už se jedná z:
* Prezentace firmy na hlavní stránce.V každé reklamě je možnost přechod na www stránky vkladatele prezentace firmy. V případě přejití na www stránky inzerenta, bude vyplacena provize. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.
** Karty služeb. Na každé kartě služeb bude možnost přechod na www stránky, za přechod na www stránky, bude vyplacena provize. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.
*** Galerie. Při otevření každé fotografie je možnost zobrazit web také uživateli bude připsána provize za navštívení z webu. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.
***** My Play příspěvky v profilu + stránka My Play. U každého příspěvku je možnost zobrazit web při přechodu na www stránky bude vyplacena provize. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.
Navštívením 100 www stránek.6,909,00
Za schválený příspěvek na My PlayFirmy a obchodníci mohou vkládat poptávku na originální prezentaci, kterou vytváří sami uživatelé aplikace MarpLive.
Pokud zašlete svou originální prezentaci ke schválení firmě na listu My Play a vaše prezentace bude schválena, získáváte tímto okamžikem finanční odměnu za každý „like“, který vaše prezentace získá.
Za každý vložený příspěvek na my Story, nebo ve skupině bude uživateli vyplacena provize v případě kdy označí firmu která je registrovaná v aplikaci Marplive a má dostatečný kredit.
To znamená, pokud se zobrazí reklamní banner u příspěvku. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.
Jakmile uživatel vytvoří příspěvek, který mu bude schválen obchodníkem, bude příspěvek vložen na stránku My Play, profil My Play a na stránku My Story pro přátele a sledované.
Za každý získané, „se mi líbí“ na všech stránkách, získává uživatel provizi.
V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.
Foto prezentace: za 1000 "se mi líbí".46,0060,00
Za schválený příspěvek na My PlayFirmy a obchodníci mohou vkládat poptávku na originální prezentaci, kterou vytváří sami uživatelé aplikace MarpLive.
Pokud zašlete svou originální prezentaci ke schválení firmě na listu My Play a vaše prezentace bude schválena, získáváte tímto okamžikem finanční odměnu za každý „like“, který vaše prezentace získá.
Za každý vložený příspěvek na my Story, nebo ve skupině bude uživateli vyplacena provize v případě kdy označí firmu která je registrovaná v aplikaci Marplive a má dostatečný kredit.
To znamená, pokud se zobrazí reklamní banner u příspěvku. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.
Jakmile uživatel vytvoří příspěvek, který mu bude schválen obchodníkem, bude příspěvek vložen na stránku My Play, profil My Play a na stránku My Story pro přátele a sledované.
Za každý získané, „se mi líbí“ na všech stránkách, získává uživatel provizi.
V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.
Video prezentace: za 1000 "se mi líbí".92,00120,00
Za KampaňKampaň je jedním z prostředků, kterým můžete váš denní finanční příjem až ztrojnásobit.
Může to znamenat, že pokud si vytvoříte kampaň a váš denní příjem bude například 80 Kč, za vaše příspěvky, vyplnění dotazníku, ohodnocení prezentace firmy atd. Vám může být vyplaceno dalších 160 Kč navíc, dohromady vám tedy bude vyplaceno 240 Kč.
Provize z kampaně bude vždy maximálně dvojnásobek vlastní aktivity uživatele v aplikaci Marplive.
Uživatel musí mít pod sebou registrované uživatele a tito uživatelé musí vytvářet aktivitu v aplikaci Marplive.
Dvojnásobek Vaší denní aktivity.80,00240,00
Za SkupinyKaždá skupina má firmy v zájmu Skupiny. Tyto firmy se zobrazují se svojí nabídko členům skupiny pouze když je totožná s obsahem dané skupiny.
Pokaždé, když některý z uživatelů přejde na tuto nabídku těchto firem, bude vyplacena provize jak pro uživatele, tak i pro správce skupiny.
Každý uživatel bude moci vytvořit jakoukoliv skupinu, nebo skupiny v aplikaci Marplive.
Jako správci skupiny mu bude vyplacena provize vždy když uživatel skupiny vloží příspěvek s bannerovou reklamou v jeho skupině, bude mu vyplacena provize 0,1 % z ceny za příspěvek.
Další provizí bude, když uživatel ve skupině přejde na www stránky z Firmy v zájmu skupiny, také 0,1 % z částky navštívené www.
(Pozor: uživatel bude nejdříve převeden na kartu služeb, z této akce se vyplácí také provize)
Za 10 000 příspěvků od všech uživatelů.13,0013,00
Za pozvání firmyZa pozvání firmy, která se registruje a začne využívat služeb v aplikaci MarpLive, bude na účet MarpLive zaslána provize za pozvání firmy.
Každý uživatel bude mít možnost zaslat pozvánku firmě nebo společnosti, která ještě není registrovaná v aplikaci Marplive.
V případě že se firma registruje přes email, který byl zaslán uživatelem aplikace Marplive, a vloží první vklad, bude z něj uživatel, který pozvánku zaslal vyplacena provize 10 % v maximální částce 300 Kč
10% z hodnoty prvního reklamního rozpočtu firmy.10,00300,00

Platí od 1.4.2021

Provizní smlouva

 

Společnost

MarpLive Ltd. o.z., Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 09615601, zastoupená: Roman Adel Pučalík, JEDNATEL

(dále jako „Provozovatel”)

a

uživatel internetové aplikace Marplive, který si v aplikaci vytvořil účet, jehož součástí je souhlas s touto Smlouvou a dále vyjádřil svůj souhlas s Obchodními podmínkami aplikace Marplive, jehož nedílnou součástí je dokument „Provize pro uživatele“.

(dále jako „Uživatel”)

uzavírají tuto provizní smlouvu za podmínek v ní uvedených.

 

Článek 1.

Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Provozovatele vyplatit Uživateli za definované činnosti v prostředí aplikace Marplive provize definované touto smlouvou a dokumentem „Provize pro uživatele“, který je součástí Obchodních podmínek aplikace Marplive a jsou zveřejněny na webových stránkách aplikace Marplive.

1.2. Provize jsou vypláceny v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb. – Zákon o účetnictví a Zákona č. 221/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony – Sbírka zákonů ročník 2015, částka 92, ze dne 10. 9. 2013.

 

Článek 2.

Definice provizí:

2.1. Ohodnocená prezentace firmy:

Jedná se o provizi z veškerých reklam na Hlavní stránce, uživatel, který ohodnotí reklamu dostává provizi. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

2.2. Navštívené www stránky:

Jedná se o provizi z veškerých dostupných míst, kde se uživatel Marplive může dostat na www stránky různých firem. Ať už se jedná z:

2.2.1 Prezentace firmy na hlavní stránce:

V každé reklamě je možnost přechod na www stránky vkladatele prezentace firmy. V případě přejití na www stránky inzerenta, bude vyplacena provize. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

2.2.2. Karta služeb

Na každé kartě služeb bude možnost přechod na www stránky, za přechod na www stránky, bude vyplacena provize. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

2.2.3. Galerie

Při otevření každé fotografie je možnost zobrazit web také uživateli bude připsána provize za navštívení z webu. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

2.2.4. My Play příspěvky v profilu + stránka My Play

U každého příspěvku je možnost zobrazit web při přechodu na www stránky bude vyplacena provize. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

2.3. My Story. Příspěvky

Za každý vložený příspěvek na my Story, nebo ve skupině bude uživateli vyplacena provize v případě kdy označí firmu která je registrovaná v aplikaci Marplive a má dostatečný kredit. To jest pokud se zobrazí reklamní banner u příspěvku. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

2.4. Kampaň

Provize z kampaně bude vždy maximálně dvojnásobek vlastní aktivity uživatele v aplikaci Marplive. Uživatel musí mít pod sebou registrované uživatele a tito uživatelé musí vytvářet aktivitu v aplikaci Marplive. Pokud uživatel má málo registrovaných nebo málo aktivních uživatelů aplikace Marplive, bude mu vyplacena pouze maximální část finančních prostředků, které mu jeho registrovaní uživatelé v kampani vytvořili. Kampaň a vlastní aktivita se bude vždy nulovat k novému dni to jest večer 00:01

2.5. My Play

Každý uživatel bude mít možnost stát se influencerem, na stránce My Play může vybírat z nabídek služeb k propagaci. Jakmile vytvoří příspěvek, který mu bude schválen obchodníkem, bude příspěvek vložen na stránku My Play, profil My Play a na stránku My Story pro přátele a sledované. Za každý získaný, se mi líbí“ na všech stránkách, získává uživatel provizi. V případě že uživatel byl do aplikace převeden přes kampaň, provize se dělí i pro svého tzv. Sponzora.

 2.6. Pozvánka

Každý uživatel bude mít možnost zaslat pozvánku firmě nebo společnosti, která ještě není registrovaná v aplikaci Marplive. V případě že se firma registruje přes email, který byl zaslán uživatelem aplikace Marplive, a vloží první vklad, bude z něj uživatel, který pozvánku zaslal vyplacena provize 10 % v maximální částce 500 Kč.

2.7. Správa skupiny

Každý uživatel bude moci vytvořit jakoukoliv skupinu, nebo skupiny v aplikaci Marplive. Jako správce skupiny mu bude vyplacena provize vždy: když uživatel skupiny vloží příspěvek s bannerovou reklamou v jeho skupině, bude mu vyplacena provize 5 % z ceny za příspěvek. Další provizí bude, když uživatel ve skupině přejde na www stránky z Firmy v zájmu skupiny, také 5 % z částky navštívené www. (Pozor: uživatel bude nejdříve převeden na kartu služeb, z této akce se vyplácí také provize.

 

Článek 3.

Rozhodné právo a řešení sporů

3.1 Tato smlouva a veškeré dodatky k ní se řídí právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními občanského zákoníku, a budou vykládány v souladu s nimi.

3.2 Smluvní strany vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které případně vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou.

3.3 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.

 

Článek 4.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem zaškrtnutí pole „Souhlas s provizní smlouvou“, které je součástí registrace Uživatele. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

4.2 Tato smlouva může být ukončena jedním z následujících způsobů:

a) zrušením účtu ze stravy Uživatele

b) zrušením účtu ze strany Provozovatele pro hrubé porušení Obchodních podmínek aplikace Marplive, Autorského zákona obecných etických norem spojených s užíváním aplikace Marplive